Marketingová komunikace

Důležitým předpokladem úspěchu je dát o sobě vědět.

S rozvíjející se konkurencí firem již nestačí si udržovat skupinu svých zákazníků či partnerů, ale je nutné hledat nové možnosti, které by tyto skupiny rozšířily.

Jednou z možností jak tohoto dosáhnout je marketingová komunikace – soubor prostředků, které prezentují firmu, její činnost, služby nebo výrobky buď celé veřejnosti, nebo cílovým skupinám.

Marketingovou komunikací se zabýváme od roku 1993
a poskytujeme následující služby:

Aktuality

Podílíme se na organizaci a zajištění řady odborných i veřejných seminářů -s našimi i zahraničními přednášejícími – pořádaných Institutem tradiční čínské medicíny v Praze – zaměřených na cvičení Qi Gong, masáže TUI … Více...

Kontakt